تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران .

ما 2 روش برای جمع آوری فالوور اینستاگرام داریم .

 • روش اول :  ( فالوور ، لایک و کامنت صد در صد ایرانی )

( نکته :‌ برای خرید فالوور های بیشتر و انبوه با ما تماس بگیرید )

فالوور ، لایک و کامنت ایرانی اینستاگرام

جدول سفارش آنلاین به روش اول :

فالوور نوع اول : خرید فالوور ایرانی ( سرعت متوسط ) اینستاگرام ، 100 درصد تضمینی

1000 فالوور ایرانی

14هزار تومان
14هزار تومان
 • فالوور ایرانی اینستاگرام
 • 50 الی 300% زیر قیمت بازار !
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

2000 فالوور ایرانی

25هزار تومان
25هزار تومان
 • فالوور ایرانی اینستاگرام
 • 50 الی 300% زیر قیمت بازار !
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

3000 فالوور ایرانی

36هزار تومان
36هزار تومان
 • فالوور ایرانی اینستاگرام
 • 50 الی 300% زیر قیمت بازار !
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

5000 فالوور ایرانی

59هزار تومان
59هزار تومان
 • فالوور ایرانی اینستاگرام
 • 50 الی 300% زیر قیمت بازار !
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

 

فالوور نوع دوم : خرید فالوور پر سرعت ایرانی اینستاگرام، 100 درصد تضمینی

1000 فالوور پر سرعت ایرانی

32هزار تومان
32هزار تومان
 • فالوور پر سرعت ایرانی
 • 500 فالوور رایگان جهت ریزش احتمالی فالوورها
 • بدون نیاز به رمز عبور شما
 • تحویل سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

2000 فالوور پر سرعت ایرانی

60هزار تومان
60هزار تومان
 • فالوور پر سرعت ایرانی
 • 1000 فالوور رایگان جهت ریزش احتمالی فالوورها
 • بدون نیاز به رمز عبور
 • تحویل سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

4000 فالوور پر سرعت ایرانی

112هزار تومان
112هزار تومان
 • فالوور پر سرعت ایرانی
 • 2000 فالوور رایگان جهت ریزش احتمالی فالوورها
 • بدون نیاز به رمز عبور
 • تحویل سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

6000 فالوور پر سرعت ایرانی

160هزار تومان
160هزار تومان
 • فالوور پر سرعت ایرانی
 • 3000 فالوور رایگان جهت ریزش احتمالی فالوورها
 • بدون نیاز به رمز عبور
 • تحویل سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

8000 فالوور پر سرعت ایرانی

208هزار تومان
208هزار تومان
 • فالوور پر سرعت ایرانی
 • 4000 فالوور رایگان جهت ریزش احتمالی فالوورها
 • بدون نیاز به رمز عبور
 • تحویل سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

10000 فالوور پر سرعت ایرانی

240هزار تومان
240هزار تومان
 • فالوور پر سرعت ایرانی
 • 5000 فالوور رایگان جهت ریزش احتمالی فالوورها
 • بدون نیاز به رمز عبور
 • تحویل سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

 

خرید لایک ایرانی اینستاگرام ، 100 درصد تضمینی

200 لایک عکس اینستاگرام

2هزار تومان
2هزار تومان
 • لایک ایرانی اینستاگرام
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

500 لایک عکس اینستاگرام

4هزار تومان
4هزار تومان
 • لایک ایرانی اینستاگرام
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

1000 لایک عکس اینستاگرام

7هزار تومان
7هزار تومان
 • لایک ایرانی اینستاگرام
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

2000 لایک عکس اینستاگرام

12هزار تومان
12هزار تومان
 • لایک ایرانی اینستاگرام
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

5000 لایک عکس اینستاگرام

26هزار تومان
26هزار تومان
 • لایک ایرانی اینستاگرام
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

10000 لایک عکس اینستاگرام

49هزار تومان
49هزار تومان
 • لایک ایرانی اینستاگرام
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

 

خرید ویو یا بازدید ویدیو اینستاگرام ، 100 درصد تضمینی

1000 ویو یا بازدید ویدیو

6هزار تومان
6هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • ویو یا بازدید ویدیو
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

2000 ویو یا بازدید ویدیو

9هزار تومان
9هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • ویو یا بازدید ویدیو
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

3000 ویو یا بازدید ویدیو

12هزار تومان
12هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • ویو یا بازدید ویدیو
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

4000 ویو یا بازدید ویدیو

15هزار تومان
15هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • ویو یا بازدید ویدیو
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

5000 ویو یا بازدید ویدیو

18هزار تومان
18هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • ویو یا بازدید ویدیو
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

10000 ویو یا بازدید ویدیو

30هزار تومان
30هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • ویو یا بازدید ویدیو
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

20000 ویو یا بازدید ویدیو

59هزار تومان
59هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • ویو یا بازدید ویدیو
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

40000 ویو یا بازدید ویدیو

99هزار تومان
99هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • ویو یا بازدید ویدیو
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

50000 ویو یا بازدید ویدیو

109هزار تومان
109هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • ویو یا بازدید ویدیو
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

100000 ویو یا بازدید ویدیو

189هزار تومان
189هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • ویو یا بازدید ویدیو
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

 

خرید کامنت ایرانی اینستاگرام ، 100 درصد تضمینی

10 عدد کامنت فارسی

3هزار تومان
3هزار تومان
 • کامنت با اکانت فعال
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • بدون نیاز به پسورد شما

20 عدد کامنت فارسی

5هزار تومان
5هزار تومان
 • کامنت با اکانت فعال
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • بدون نیاز به پسورد شما

50 عدد کامنت فارسی

10هزار تومان
10هزار تومان
 • کامنت با اکانت فعال
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • بدون نیاز به پسورد شما

100 عدد کامنت فارسی

17هزار تومان
17هزار تومان
 • کامنت با اکانت فعال
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • بدون نیاز به پسورد شما


جدید :

خرید فالوور بین المللی اینستاگرام

10K فالوور بین المللی

99هزار تومان
99هزار تومان
 • فالوور های بین المللی
 • سرعت ارسال تا 10k در ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

20K فالوور بین المللی

194هزار تومان
194هزار تومان
 • فالوور های بین المللی
 • سرعت ارسال تا 10k در ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

30K فالوور بین المللی

279هزار تومان
279هزار تومان
 • فالوور های بین المللی
 • سرعت ارسال تا 10k در ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

40K فالوور بین المللی

356هزار تومان
356هزار تومان
 • فالوور های بین المللی
 • سرعت ارسال تا 10k در ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

50K فالوور بین المللی

449هزار تومان
449هزار تومان
 • فالوور های بین المللی
 • سرعت ارسال تا 10k در ساعت
 • بدون نیاز به پسورد شما
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

 

خرید لایک بین المللی اینستاگرام

1000 لایک خارجی

3هزار تومان
3هزار تومان
 • لایک بین المللی اینستاگرام
 • بدون نیاز به پسورد
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

2000 لایک خارجی

6هزار تومان
6هزار تومان
 • لایک بین المللی اینستاگرام
 • بدون نیاز به پسورد
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

3000 لایک خارجی

9هزار تومان
9هزار تومان
 • لایک بین المللی اینستاگرام
 • بدون نیاز به پسورد
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

4000 لایک خارجی

12هزار تومان
12هزار تومان
 • لایک بین المللی اینستاگرام
 • بدون نیاز به پسورد
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

5000 لایک خارجی

15هزار تومان
15هزار تومان
 • لایک بین المللی اینستاگرام
 • بدون نیاز به پسورد
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

10000 لایک خارجی

25هزار تومان
25هزار تومان
 • لایک بین المللی اینستاگرام
 • بدون نیاز به پسورد
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

20000 لایک خارجی

39هزار تومان
39هزار تومان
 • لایک بین المللی اینستاگرام
 • بدون نیاز به پسورد
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

40000 لایک خارجی

59هزار تومان
59هزار تومان
 • لایک بین المللی اینستاگرام
 • بدون نیاز به پسورد
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

 

جدید :

خرید ممبر تلگرام :

1000 ممبر ایرانی تلگرام

25هزار تومان
25هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • بیشتر ممبر ها مجازی ایرانی
 • حاوی ممبر واقعی
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

2000 ممبر ایرانی تلگرام

49هزار تومان
49هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • بیشتر ممبر ها مجازی ایرانی
 • حاوی ممبر واقعی
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

3000 ممبر ایرانی تلگرام

79هزار تومان
79هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • بیشتر ممبر ها مجازی ایرانی
 • حاوی ممبر واقعی
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

5000 ممبر ایرانی تلگرام

109هزار تومان
109هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • بیشتر ممبر ها مجازی ایرانی
 • حاوی ممبر واقعی
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

10000 ممبر ایرانی تلگرام

189هزار تومان
189هزار تومان
 • بدون نیاز به پسورد
 • بیشتر ممبر ها مجازی ایرانی
 • حاوی ممبر واقعی
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

 

 

 • روش دوم : (فالوور هدفمند اینستاگرام : فالوور صد در صد واقعی ایرانی از هر پیجی که شما دوست داشته باشید ! ) برای اولین بار در ایران توسط وب سایت فالوور مکس

روشی بسیار عالی و انتخابی بسیار هوشمندانه و نوین هستش برای فروش محصولات شما در سراسر ایران و جهان . مثلا سیستم ما به انتخاب شما میره فالوور های پیجی که مربوط به کار شما هست و یا هر پیج دیگری که مد نظر شماست رو تووی فالوورهای اینستاگرام شما قرار میده البته با تمایل کامل فالوور های پیج هدف . روشی نوین ، بسیار کارآمد و تاثیر گذار در کسب و کار شما . برای انجام این روش عالی با ما تماس بگیرید .

 


 

ما تمام راه های تبلیغاتی در اینستاگرام رو اختیارتون میذاریم . انتخاب با شما ، خدمات از ما

 

کلمات کلیدی : خرید فالوور اینستاگرام ، افزایش فالوور اینستاگرام ، خرید لایک اینستاگرام ، خرید فالوور واقعی اینستاگرام ، افزایش لایک اینستاگرام ، زیاد کردن فالوور اینستاگرام