زمان هایی هست که شما میخواهید برای پست های اینستاگرام خود که در آینده خواهید گذاشت پست های آینده شما به صورت کاملا اتوماتیک لایک بخورند . بعد از خرید این پکیج ، در هر ساعت از شبانه روز به محض قرار دادن پست در اینستاگرام ، پست های شما لایک می خورد .

2000 لایک اتوماتیک

25هزار تومان
25هزار تومان
 • تقسیم لایک بین پست های آینده
 • برای 10 پست آتی هر عکس 200 لایک ایرانی
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

5000 لایک اتوماتیک

45هزار تومان
45هزار تومان
 • تقسیم لایک بین پست های آینده
 • برای 10 پست آتی هر عکس 500 لایک ایرانی
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

10000 لایک اتوماتیک

75هزار تومان
75هزار تومان
 • تقسیم لایک بین پست های آینده
 • برای 10 پست آتی هر عکس 1000 لایک ایرانی
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

20000 لایک اتوماتیک

119هزار تومان
119هزار تومان
 • تقسیم لایک بین پست های آینده
 • برای 10 پست آتی هر عکس 2000 لایک ایرانی
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته

30000 لایک اتوماتیک

169هزار تومان
169هزار تومان
 • تقسیم لایک بین پست های آینده
 • برای 10 پست آتی هر عکس 3000 لایک ایرانی
 • تحویل بسیار سریع
 • پشتیبانی 24 ساعته